Wygraj książkę Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL

Wraz z wydawnictwem Bellona przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania są trzy egzemplarze książki Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL autorstwa Sławomira Kopra.

Najnowsza książka jednego z najbardziej popularnych autorów książek historycznych. Jest to opowieść o ludziach, którym z różnych powodów nadano etykietę zdrajców. Autor stara się rozwikłać zagadki sprzed lat, poznać motywy działania i przebieg wydarzeń. Zaskakiwać może dobór tematów; wśród bohaterów książki znalazł się biskup Stanisław ze Szczepanowa, kanonizowany dwa wieki po śmierci, a następnie uznany za patrona kraju.

Historycy do dzisiaj spierają się o jego ocenę, a grobowiec biskupa w katedrze wawelskiej uznawany jest za jedną z największych relikwii kraju. Fakty przytaczane przez autora mogą czasami zaskakiwać, tak bardzo są odległe od stereotypów. Koper podkreśla, że historię z reguły pisali zwycięzcy. W obiegowej opinii Bolesław Krzywousty był dobrym monarchą, natomiast synonimem zdrady pozostał jego starszy brat Zbigniew.

 

I nie miało znaczenia, że tak naprawdę, to Bolesław się zbuntował przeciwko bratu i pozbawił go władzy, a następnie życia. Niemal każde pokolenie Piastów toczyło wojny domowe wykorzystując armię państw ościennych. Ale takie były w tych czasach obyczaje i nikt się temu nie dziwił, ani specjalnie nie potępiał. Natomiast bunty możnowładców zasługują już zupełnie na inną ocenę.

Autor stara się dociec ich przyczyn, a czasami związków osobistych. Nawet w przypadku osób o tak złej renomie jak Hieronim Radziejowski, obwiniany o sprowadzenie na Polskę katastrofalnego najazdu szwedzkiego. Koper nie ogranicza się zresztą tylko do faktów politycznych, opisując dzieje targowiczan, wiele uwagi poświęca życiu prywatnemu Szczęsnego Potockiego. Zauważa, że najbogatszy magnat Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przywódca konfederacji targowickiej w życiu osobistym był człowiekiem wyjątkowo nieszczęśliwym. Inny jest natomiast stosunek autora do Aleksandra Wielopolskiego, uznanego przez potomnych za sprawcę wybuchu powstania styczniowego. Margrabia miał jak najlepsze intencje, ale jego działalność przypadła na niewłaściwy okres. I gdyby urodził się o pokolenie później, to zapewne teraz należałby do panteonu bohaterów narodowych.

Aby wystartować w konkursie, musicie być fanami Czytam – Kupuję oraz Bellony na Facebooku oraz drogą mailową nadesłać poprawne odpowiedzi na pytania i mieć trochę szczęścia w losowaniu.

Pytania:

1) Absolwentem jakiej uczelni i kierunku jest Sławomir Koper?

2) W którym roku został kanonizowany Stanisław ze Szczepanowa?

 

Na odpowiedzi czekamy do 21 stycznia pod adresem  czytam.kupuje@gmail.com – w temacie maila wpisujcie Wielcy zdrajcy. Od Piastów do PRL.

Gratulujemy!

Ksiażkę otrzymuja:

Grażyna Zając-Jażdżyk

  Izabela Salamon

Ewa Leśniewska